Ligeværdsskolen

 

Fra mere- og mindreværd
til ligeværd

 

 

Selvom vores ståsted ikke er det sammen og vores udgangspunkt heller ikke er det, så er vi allesammen lige meget værd.
Det er en kendsgerning, at glæden ved at være den vi er, skal vi selv finde. Ingen kan gøre det for os, men de fleste kan ikke gøre det alene. Vi kan og skal hjælpe hinanden.

Vi har så mange mange mere -og mindreværdsfølelser som vi skal gennemskue og slippe, før ligeværdet bliver en realitet i vores liv.

Ligeværd er en følelse af at være glad for at være den man er, at respekterer sig selv og andre.
Ligeværd er samarbejde, man skal ikke have svaret på alting, eller lade andre bestemme alting.
Ligeværd er en følelse, at at kunne være sig selv, uden at være bange for at virke dum eller blive misforstået.

Ligeværd er at kunne mærke, at vi allesammen er i familie med hinanden.

Man har ikke travlt med at forsvarer sig og snakker til det bedste i hinanden og går positivt ind for at løse problemerne.

Når man kan mærke ligeværdet, snakker man ærlig snak og leder ikke efter noget at blive såret over.

Ligeværd er en realitet og ligge inde i os allesammen og kan aldrig blive væk. Vi kan fjerne os fra den realitet og forsvinde ind i mere -og mindreværdsfølelserne, sårbarheden og tomheden.

Mere -og mindreværd

Alle mennesker på jorden er her for at lære at være glade for sig selv. Vi kommer med lige meget lys allesammen og med en opgave, vi har givet os selv. Én af opgaverne er at se igennem mer- og mindreværdsfølelsen og forstå, at vi allesammen er lige meget værd.

Vi har allesammen nogen vi synes er mere værd end os og nogen vi synes er mindre værd.
Vi har allesammen mere -og mindreværdsfølelser.
Mere og-mindreværd er en følelse vi går ind i, når vi ikke synes vi er gode nok.

Dig, mig og alle de andre

Fællesskaber er livsvigtige for os. Familien, vennerne, samfundet, parforholdet. Men af og til støder vi os bare hårdt på samværet. Det er så let at blive såret, føle sig misforstået, udenfor, kritiseret, overset og konsekvenserne er tit meget store.
 
Virkeligheden er, at det godt kan lade sig gøre at være sammen med andre uden at blive bange og sårede. Du får værktøjer til at løse dine problemer gennem ligeværdsfølelsen og en positiv forståelse af dig selv. Til at få mere overskud og til at få det lyse humør med i livet.
 

Hvad handler det her om?

Det her handler om vores følelser, dine og mine, om de følelser vi alle sammen deler.
Vi har allesammen følelser, og vi har dem hele tiden. Følelser er ligesom vejret. Der findes ikke noget tidspunkt, hvor der ikke er følelser.
Det handler om en ny måde at forstå sig selv og dine følelser på. En mere positiv forståelse, hvor vi ikke identificerer os med vores negative forestillinger og følelser, men tager til os at vi er gode nok, som vi er. At vi fungerer ud fra:

Ligeværd
– man er ikke bange for at virke dum, eller for at blive misforstået. 
Familiefølelsen – at kunne mærke, at vi er i familie med hinanden. Omgangen med andre skal være styret af en ligeværdsfølelse og lyst til samarbejde mellem alt levende på jorden.
Ikke jungle- eller jantelov.
Det gode humør – Det er en kendsgerning, at hvis det gode humør skal være langtidsholdbart, så skal det komme indefra. Man skal være glad for at være den man er. Ingen kan leve på, at andre kan se ens gode sider. Når man her god kontakt til sig selv, får man det automatisk også til andre.
Meningen med livet – Vi kan selv bestemme, hvad vi vil tro på. F.eks. At meningen med livet er at være glad for at være den man er.

Hvad er problemet?

Problemerne skaber vi for os selv, ved at lytte til intuitionerne fra det mørke hoved. F.eks.

Mer- og mindreværd – En mekanisme, hvor vi sætter andre op på piedestaler og blive bange.
Sårbarhed –  Sårbarhed starter altid med, at man såre sig selv, med sine egne negative forestiller om sig selv. Så går man automatisk i forsvar og så kører balladen.
Tomhedsfølelsen – en fornemmelse af tomhed, af at stå udenfor, være anderledes. Alle mennesker kender til følelsen, mere eller mindre.
Familiefrustrationer –  På grund af vores negative forestillinger om os selv, går vi ofte forbi hinanden. Det er vigtigt, at kunne slappe af over for, at vi ikke altid kan få den kontakt med andre vi ønsker os. Vi lever mange gange og vi mødes igen og igen. selvom det ikke lykkedes os at få kontakten i dette liv, får vi flere chancer.

 
Vi har masser af muligheder for at få det godt med os selv og hinanden. Det er bare med at få øje på dem.